Blijf

op de

hoogte

Image Alt Text

Direct

aanmelden

JONGLeren in het verkeer

JONGLeren in het verkeer

Met Jip en meneer Jaap in het verkeer bij OBS De Cantharel

Verkeersveiligheid, al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen dagelijks in het verkeer. Of dat nu is voorop de fiets of lopend aan de hand van een ouder, kinderen doen al veel indrukken op en leren onderweg veel. Maar niet alleen onderweg, ook op school is er volop aandacht voor verkeer. Om ook ouders bij actief bij het onderwerp te betrekken kregen de kleuters van De Cantharel het prenten- en voorleesboekje Jip en meneer Jaap mee naar huis uitgereikt door een politieagen. Het boekje gaat over Jip en meneer Jaap is voor kinderen en hun ouders een manier om samen over het verkeer te lezen en te praten. Het boekje eindigt met een belofte. Als ouder en kind samen beloven het goede voorbeeld te geven, verdient het kind als beloning de gouden Jip sticker.

Verkeer voor jonge kinderen
nderzoek toont aan dat wanneer je op jonge leeftijd actief deelneemt aan het verkeer, en ervaring opdoet, dit een gunstig effect heeft op veilige verkeersdeelname op latere leeftijd. We weten: kinderen leren door te imiteren. Wat doet een kind bijvoorbeeld als een ouder steeds door rood licht loopt, de mobiel gebruikt in het verkeer of geen gordel draagt? Grote kans dat een kind dit gedrag nu of later kopieert en daarmee onnodige risico’s loopt. Maar niet alleen de voorbeeldfunctie van ouders is van belang, kinderen moeten vooral veel oefenen en onder begeleiding van hun ouders veel ervaring opdoen in het verkeer.

Toename verkeersgewonden onder kinderen
Het aantal ongelukken met kinderen is in vier jaar tijd met 18 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Van begin 2014 tot eind augustus 2017 waren meer dan 20.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar betrokken bij ongevallen. 9500 van hen worden ook gezien als verkeersslachtoffer.  De meeste ongevallen met kinderen vinden plaats op schooldagen. Rond scholen vonden de afgelopen 3 jaar meer dan 10.000 ongevallen plaats. Negen op de tien scholen (88 procent) ervaren grote verkeersproblemen in de directe omgeving. Naast aanrijdingen gaat het om zaken als foutparkeren, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Om ongelukken met kinderen te voorkomen is het belangrijk om zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen zodat kinderen dagelijks kunnen oefenen en de verkeersdruk rondom school en kinderopvang afneemt.

JONGleren in het verkeer wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Ermelo en ROV Oost-Nederland. Meer informatie vindt u op http://jonglereninhetverkeer.nl/l of facebook.com/verkeerseducatie

Previous Article Voorleeskampioen
Next Article Onderwijs op afstand