Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Medezeggenschap

MR van de Cantharel
De gezamenlijke inbreng in de MR van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft o.a. de taak ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en zo mogelijk verbetert. Ook ziet zij erop toe dat nieuwe wettelijke bepalingen op de juiste wijze worden ingepast. Het één en ander gebeurt in nauw overleg met de schoolleiding.

De leden van de MR zijn:

  • Hans Jonkman, oudergeleding (vader van Nynke) 
  • Marleen Aschman, oudergeleding (moeder van Billy en Jim)
  • Liesbeth Veijer, oudergeleding (moeder van Boris en Suzanne) - voorzitter
  • Anne Middel, personeelsgeleding
  • Mieke Vermeulen, personeelsgeleding
  • Rianne van Rijssen, personeelsgeleding

De MR is ook per mail bereikbaar: mr.decantharel@stichtingproo.nl

Het MR-reglement ligt ter inzage op school en kunt u hieronder volledig inzien.
Reglement Medezeggenschapsraad Cantharel
Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad Cantharel


Notulen en jaarverslagen (te openen door te klikken op onderstaande links):
Notulen 12 september 2023

Notulen 19-03-2024


Jaarverslag 22-23
Vergadering 15 november
Vergadering 2 november

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar op De Cantharel of online. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden via mr.decantharel@stichtingproo.nl. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en duren gemiddeld een uur. 

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:
Dinsdag 7 november 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Dinsdag 19 maart 2024
Dinsdag 28 mei 2024

 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR bespreekt en behartigt de onderwerpen die gelden voor alle scholen binnen Stichting Proo.
Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Ermelo. 

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl