Maak

kennis met

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Aanmelden, hoe werkt dat?

Bij het aanmelden van leerlingen onderscheiden we twee vormen: onderinstroom en zij-instroom.

Hier beschrijven we onderinstroom, de stappen voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor leerjaar 1. Gaat uw kind al naar school en zoekt u bijvoorbeeld een school in verband met een verhuizing, kijk dan in ons instroomprotocol hoe dit in zijn werk gaat. Het protocol kunt u vinden bij 'documenten'. 

Stap 1: Aanmelden

Zoekt u een school voor uw kind en wilt u een kijkje komen nemen op De Cantharel? Dan adviseren wij om uw kind aan te melden. Dit kan via het online aanmeldformulier op deze website, een papieren aanmeldformulier is op school te verkrijgen. Aanmelden is geheel vrijblijvend.

Kinderen kunnen officieel aangemeld worden vanaf het moment dat ze drie jaar zijn. Daarvoor spreken we van vooraanmelding. We adviseren ouders op tijd aan te melden, we hebben op school wel eens te maken met wachtlijsten. 

Stap 2: Kennismaking

Heeft u uw kind aangemeld, dan nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op school. Kennismakingsgesprekken vinden doorgaans plaats onder schooltijd, de school is dan immers op zijn mooist. 

Komt u liever eerst kennismaken voor u uw kind aanmeldt, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Stap 3: Intake

Zo'n drie maanden voor een kind vier jaar wordt, ontvangen ouders een inschrijf- en intakeformulier. Aan de hand van deze formulieren wordt een intakegesprek gevoerd. Het doel van dit gesprek is om te onderzoeken met welke onderwijsbehoeften de school rekening kan houden en wat we kunnen doen om de start op de basisschool zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voor ouders is er gelegenheid om vragen te stellen, bijvoorbeeld over wenmomenten.

Tijdens het intakegesprek kan ook naar voren komen dat er sprake is van onderwijsbehoeften waarvan onduidelijk is of school voldoende ondersteuning kan bieden. Hoe we hiermee omgaan, staat beschreven in het instroomprotocol. 

Stap 4: inschrijving

Na de intakeprocedure wordt uw kind ingeschreven. Een kind is officieel ingeschreven wanneer een kind vier jaar is.

Bijzonderheden

  • Verwacht u dat uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft, geef dit bij de kennismaking. Hoe meer informatie er op school bekend is, hoe beter de school in staat is om goed af te wegen of de ondersteuning geboden kan worden.
  • Op sommige momenten in het jaar start een kind niet automatisch wanneer hij of zij vier wordt. Kinderen die in de laatste weken van het schooljaar vier worden, starten bijvoorbeeld doorgaans na de zomervakantie. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ruimte om hier vragen over te stellen. 
  • Soms is een keuze voor een basisschool zo gemaakt, maar het komt ook wel eens voor dat ouders het moeilijk vinden om te kiezen tussen scholen. Informeer dan eens bij ouders die al kinderen op de school hebben, wat zijn hun ervaringen? Loop ook eens langs de school als kinderen buiten spelen. Hoe gaan ze met elkaar om? 
  • Op de Cantharel is ruimte voor acht groepen. Dit betekent dat er grenzen zijn aan het aantal leerlingen dat op de Cantharel kan starten. Deze staan beschreven in het instroomprotocol. Wilt u weten of er sprake is van een wachtlijst? Neem dan contact op met de schoolleiding.