Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Kanjertraining

Kinderen verlangen een schoolgemeenschap waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Het is een methodiek om in de klas te bouwen aan een positief klimaat, het helpt leerlingen vertrouwen te hebben in zichzelf en in elkaar en om respectvol om te gaan met anderen.

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen en presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen krijgen en zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen


De vier gedragstypen in de Kanjertraining

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

Tijger        De tijger (witte pet)
Is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.
Konijn   Het konijn (gele pet)
Doet zielig, trekt zich terug en doet bang.
Aapje   Het aapje (rode pet)
Lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.
Vlerk   De vlerk (zwarte pet)
Daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.

 

De Kanjertraining op de Cantharel

Op de Cantharel werken we sinds het schooljaar 2015/2016 met de Kanjertraining. Leerkrachten hebben zelf een training gevolgd om goed met de methodiek te kunnen werken. Ook de vrijwilligers van de tussenschoolse opvang hebben een training gevolgd, zodat ook zij goed bekend zijn met de afspraken en termen die bij de methode horen.

In de eerste schoolweek starten we in alle groepen met de Startweek van de Kanjertraining. Tijdens de startweek is er in het bijzonder aandacht voor het opstellen van regels voor in de klas en groepsvorming.
De Kanjertraining biedt ook tips voor thuis, zie bijlage ‘Kanjertaal voor Ouders’. Mocht u meer willen lezen over de Kanjertraining, dan zijn op school ook exemplaren van het ‘Kanjerboek voor Ouders’ beschikbaar om te lenen. Daarin kunt u meer lezen over de theorie achter de Kanjertraining, de afspraken in de school en de oefeningen die bij de Kanjertraining horen.

Kijk voor meer informatie over de Kanjertraining op www.kanjertraining.nl