Blijf

op de

hoogte

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Kindgesprekken

Kindgesprekken

Op de Cantharel vinden we het belangrijk om de leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces.

Door kindgesprekken te voeren met leerlingen, krijgen wij meer zicht op waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Leerlingen raken op deze manier meer betrokken bij hun eigen leerproces, de leerkrachten bedenken niet zelf wat en hoe er geleerd moet worden maar gaan hierover in gesprek met de leerlingen.

In de groepen 1 t/m 4 beginnen we het kindgesprek aan de hand van een lijst met activiteiten en smileys. N.a.v. dit formulier gaan de leerkrachten een gesprek aan met de leerling(en).
In groep 5 en 6 starten ze met het ikrapport als beginsituatie voor het gesprek.
In groep 7 en 8 is er een speciaal voorbereidingsformulier.

 

Previous Article Eerste schoolweek
Next Article Kinderboekenweek