Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Wetenschap en technologie

Wetenschap

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een onderzoekende houding. Op de Cantharel proberen we deze onderzoekende houding ruimte te geven door in alle groepen ruimte te bieden voor verwondering.

In de kleutergroepen doen we dat bijvoorbeeld door een zo rijk mogelijke leeromgeving aan te bieden. De leerdoelen waar in de eerste twee jaar van het basisonderwijs aan gewerkt wordt, worden thematisch aangeboden. Leerkrachten zoeken binnen een thema naar activiteiten die werken aan een bepaald doel en bieden deze vervolgens aan de kinderen aan. Werken volgens een beredeneerd aanbod, noemen we dat. 

In de hogere groepen laten we leerlingen zelf formuleren wat ze willen leren, hoe ze dat willen leren en hoe ze willen laten zien wat ze geleerd hebben. Zo maken kinderen de stap van de onderzoekende houding naar het doen en presenteren van onderzoek.

Technologie

Omgaan met moderne technologie krijgt is een belangrijk deel van hedendaags onderwijs. We vinden het belangrijk dat leerlingen hier op de basisschool mee om leren gaan. Zo brengen we leerlingen al in de kleutergroep in aanraking met programmeren door gebruik van verschillende lesmaterialen.

Omgaan met verschillende soorten media komt met name in de hogere groepen aan de orde.

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.