Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Tussenschoolse opvang

Voor kinderen die tussen de middag op school blijven, organiseren we binnen de school tussenschoolse opvang. Hier leest u meer over de manier waarop we dit op de Cantharel vorm geven.

Op de basisschool de Cantharel is het mogelijk om op elke dag behalve op de woensdag over te blijven.

Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn er overblijfvrijwilligers aanwezig, die de kinderen opvangen en begeleiden. Het is een groot team vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een band met school. Het zijn onder andere ouders van de kinderen die overblijven, stagiaires of mensen die de Cantharel een warm hart toe dragen en het leuk vinden om met kinderen te werken. Er is bij de overblijf voldoende materiaal aanwezig waarmee kinderen zich kunnen vermaken als ze klaar zijn met het eten.

Er zijn aan het overblijven kosten verbonden. Van dit geld krijgt de vrijwilliger een deel, de rest wordt besteed aan spelmateriaal voor de kinderen, iets extra's zoals een knakworstje, rauwkost of een rijstwafel. Ook wordt er elk jaar een overblijfcursus gegeven aan de vrijwilligers. We behandelen dan verschillende onderwerpen die we met het overblijven tegen komen.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. De overblijfbekers en trommels mogen in de koelkast, mits de naam van het kind er duidelijk op staat en in de daarvoor bestemde bak wordt opgeborgen. Bij gebruik van pakjes drinken ook graag de naam van het kind op het pakje vermelden! Door de beperkte ruimte in de koelkast en het grote aantal overblijvers vragen wij u rekening te houden met de grote van de broodtrommels en bekers. Heeft uw kind geen melkproduct in de beker dan vragen wij u om de beker in de tas te laten . De kinderen nemen hun tas mee naar de overblijf. 

We hebben bij de overblijf de mogelijkheid om naamlabels te maken die zelfs in de afwasmachine blijven zitten. Wilt u 3x een naamlabel voor uw kind, vul dan het strookje in onderaan het inschrijfformulier!

Overblijfmogelijkheden 
Voor de leerlingen van groep 1, 2, 3 en 4 op maandag, dinsdag en donderdag. 
Voor de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Over het algemeen is de coördinator, Sasja Amelunxen, op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig en wordt daarbij ondersteund door een grote groep overblijfvrijwilligers. Ook zal de coördinator geregeld in de ochtenden van 8.15 uur tot 8.30 uur op school zijn. Mocht de coördinator niet aanwezig zijn, dan wordt dit vermeld in de map van de overblijflijsten. Bijzonderheden voor de dag kunnen worden doorgegeven via het mobiele nummer 06-44950321 of de mail overblijven.decantharel@stichtingproo.nl . 

De prijs voor het overblijven wijzigt niet in dit schooljaar 2020 - 2021. 

  • Een abonnement is € 1,50 per keer;
  • Een 10- strippenkaart kost € 16,00;
  • Eén (1) keer los is € 2,50. 

Abonnement of strippenkaart 
Er zijn drie mogelijkheden om het overblijven te betalen. 
De mogelijkheden zijn:

1. Een abonnement afsluiten voor het overblijven voor vaste overblijfdagen. 
Overblijvers staan dan automatisch op de afgesproken dag op de lijst. Wijzigingen in het abonnement kunnen alleen gedaan worden in overleg met de coördinator. In verband met het maken van de overblijflijsten kunnen wijzigingen opgenomen worden als dit voor de 20ste van de maand is doorgegeven. Het betalen van het abonnement kan per maand, per kwartaal, per half jaar of per heel jaar. 

2. Een strippenkaart kopen. 
Voor € 16,- kan een leerling 10x gebruik maken van de overblijf. Wanneer er van de overblijf gebruik wordt gemaakt, moet men zich zelf inschrijven op de lijst van de klas waar uw kind inzit. Strippenkaarten zijn te koop bij de overblijfcoördinator. Het geld graag in een envelop met de naam van het kind erop. Het is mogelijk dat meerdere kinderen uit een gezin van dezelfde strippenkaart gebruik maken. Wilt u er voor zorgen dat er dan voldoende strippenkaarten dan aanwezig zijn? Het is ook mogelijk om strippenkaarten via de mail (overblijven.decantharel@stichtingproo.nl) te bestellen. U krijgt dan een factuur van de overblijfkaart via de mail toegestuurd met het bedrag en het nummer van de kaart en naar welk rekeningnummer u het bedrag kunt overmaken. 

3. Per keer betalen. 
Als een kind maar een enkele keer komt overblijven dan kan men los betalen. Het geld graag in een envelop met de naam van het kind erop. 

Aanmelden/afmelden op de overblijflijst 
Bij elke groep ligt er bij de kapstokkast een map waar u uw kind kunt inschrijven als u gebruikt maakt van een strippenkaart of los wilt betalen. Als u gebruik maakt van een abonnement staat uw kind er voor de afgesproken overblijfdagen er vast op. Mocht uw kind niet komen overblijven wilt u dan uw kind doorstrepen en afmelden bij de overblijfcoördinator. 
Het aanmelden of afmelden kan tot op de dag zelf tot 8.30 uur. Op alle ochtenden, behalve op woensdagochtend is er meestal tot 8.45 de coördinator aanwezig. U kunt bijzonderheden wat betreft het overblijven dan ook mondeling overdragen. 

Een tot twee keer per week delen we iets extra's uit. We proberen zoveel mogelijk gezonde extra's uit te delen. Kinderen mogen geen snoep en koek mee naar de overblijf. 

Soms willen kinderen die een abonnement hebben bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten. Dit mag alleen als ze hiervoor toestemming hebben van hun ouders en de coördinator. Wij vragen ouders hier zorgvuldig mee om te gaan door de kinderen een briefje mee te geven of contact op te nemen met de coördinator. Ook als kinderen thuis gaan eten willen we dit graag horen van de ouder zelf of met een briefje door de ouders geschreven.

Contact 

Bij de overblijf de Cantharel hebben we een overblijfcoördinator die alle zaken rondom de overblijf regelt, haar naam is Sasja Amelunxen. Ze kent basisschool de Cantharel goed omdat haar eigen kinderen daar ook op school hebben gezeten. Er is regelmatig overleg met de leerkrachten en de directeur.
Voor vragen over de overblijf en voor de aanmelding van een abonnement of van het kopen van een overblijfkaart kunt u bij haar terecht.


Klik hier voor de folder van het overblijven.
Klik hier voor de overblijfregels.

Brief overblijven schooljaar 2020 - 2021
Inschrijfformulier overblijven schooljaar 2020 - 2021

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.