Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Plusklas

Op de Cantharel bieden we adaptief onderwijs. Kinderen krijgen stof aangeboden passend bij hun niveau. Voor leerlingen die net wat meer uitdaging nodig hebben, is er de mogelijkheid deel te nemen aan de Plusklas voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Leerlingen komen elke woensdag samen en krijgen les van juf Bernadette.

Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de Digitale Plusklas van Stichting Proo en de Hoogbegaafdheidsklas op de Arendshorst.

In het Beleidsplan Plusklas zijn afspraken vastgelegd die gelden voor de interne plusklas. Als u op de link hieronder klikt kunt u lezen welke afspraken we hebben gemaakt.

Beleidsplan Plusklas

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

(Digitale) plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Samenwerking met het VO
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.