Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Coöperatief leren

We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Mooi gezegd, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? En hoe zorg je voor betrokkenheid van alle leerlingen in de klas?

Op de Cantharel maken we gebruik van coöperatieve leerstrategieën. Dit houdt in dat we gericht werkvormen inzetten waarbij leerlingen gebruik moeten maken van elkaars kennis en kwaliteiten. Dit is ook zichtbaar in de school. Kinderen zitten op de Cantharel in groepjes. Voor elk groepje is een bak met materialen beschikbaar die we tijdens coöperatieve werkvormen in kunnen zetten, zoals schrijfmateriaal, timers en dobbelstenen. In alle klassen hanteren we dezelfde termen, zodat afspraken voor leerlingen helder zijn.

Wij geloven dat samenwerking ons onderwijs leuker maakt. Er zijn natuurlijk nog meer belangrijke argumenten om samenwerkend leren een belangrijk onderdeel van ons onderwijs te maken

  • De werkvormen die we inzetten, zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken worden bij de les. Dit heeft een positief effect op leerprestaties.
  • Leerlingen leren elkaars kwaliteiten en kunnen deze ook inzetten. Sterk en minder sterk presterende leerlingen werken samen en leren van elkaar.
  • Samenwerkend leren maakt dat leerlingen elkaar beter leren kennen, dit heeft een positieve invloed op het leer- en leefklimaat in de groep. 
  • Coöperatieve leerstrategieën verbeteren de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden.

Uit: Coöperatieve Leerstrategieën - Dr. Spencer Kagan

Deze manier van werken past goed bij de Cantharel, omdat het goed aansluit op ons motto: Samen Plezier in Leren. We geloven dat het ons onderwijs leuker én beter maakt.