Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Over onze school

Over ons

De Cantharel is een openbare basisschool. "Samen plezier in leren" is het motto van onze school. We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar en van elkaar leren. Samen creëren we een school waar ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Dit past bij het openbare karakter van onze school. Door goed te kijken naar wat een kind nodig heeft, proberen we het optimale uit onze leerlingen te halen. U vindt bij ons alles onder één dak, van peuterspeelzaal tot buitenschoolse opvang. 

Over de school

De Cantharel bestaat sinds 1967. Sinds juni 2013 werken we in een prachtig nieuw gebouw, de Amaniet. Sindsdien is het aantal leerlingen gestaag gegroeid. Bij de start van het schooljaar 2022/2023 telde de school ruim 176 leerlingen, verdeeld over acht groepen.

Samen plezier in leren

We vinden het belangrijk dat leerlingen van en met elkaar leren. Dit geven we vorm door in de klas veel gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Zo betrekken we alle leerlingen bij de les. Normen en waarden, respect hebben voor elkaar en elkaars mening en zelfvertrouwen zijn hierbij belangrijk.

Verder belangrijk om te weten:

  • Kinderen krijgen instructie en verwerking op hun eigen niveau.
  • Goede omgangsvormen zijn bij ons heel normaal.
  • We bieden Engels van groep 1 t/m 8.
  • Via onderzoekend leren bieden we ruimte aan wetenschap en technologie.
  • We werken met een continurooster.
  • Voor- en Naschoolse opvang van Beertje Puk wordt aangeboden in ons gebouw.
  • Peuterspeelzaal Bambino is binnen ons gebouw een goede partner in samenwerking.

Coöperatief leren

We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Mooi gezegd, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? En hoe zorg je voor betrokkenheid van alle... 

Aanvullende ondersteuning

Naast basisondersteuning, bieden we op school aanvullende ondersteuning voor leerlingen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat er sprake is van... 

Kanjertraining

Kinderen verlangen een school-gemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten... 

Continurooster

Sinds 2020 werken we op de Cantharel met een continurooster. Wat betekent dit precies? Een continurooster wil zeggen dat kinderen aaneengesloten op school...