Nieuws > Algemeen > Weer volledig naar school

Weer volledig naar school

Zoals u weet mogen basisscholen vanaf aanstaande maandag weer alle kinderen volledig ontvangen. Ook op onze school is dit het geval. Deze nieuwe wijziging vraagt om het opnieuw bekijken van de bestaande maatregelen en aanpassingen in de school. Op basis van het protocol voor het heropenen van de PO-Raad en het protocol van Stichting Proo, hebben we het draaiboek voor de Cantharel aangepast. Ook de medezeggenschapsraad heeft suggesties aangeleverd.

Veel maatregelen zijn onveranderd. De volgende belangrijke wijzigingen wil ik in het bijzonder benoemen:

  • Groepen gaan vanaf maandag weer volledig naar school.
  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duren lesdagen tot 14:30 uur
  • Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen vanaf 8:15 uur het schoolplein betreden.
  • De plaatsen waar ouders zich verzamelen bij het halen en brengen zijn gewijzigd en voorzien van looproutes en wachtvakken.
  • Kinderen mogen hun schoolmaterialen weer op school bewaren. Dit hoeft niet dagelijks van en naar huis vervoerd te worden.

Ik wil u vragen om vanaf 8 juni, met name bij het ophalen na schooltijd, rekening te houden met elkaar en de 1,5 meter afstand te bewaren. We zagen de afgelopen weken dat het op deze momenten soms druk was, daarom hebben we hier wijzigingen in aangebracht. 

Verder willen wij u graag wijzen op ons verzoek om op de Drieërweg zoveel mogelijk één rijrichting te hanteren: vanaf de Varenlaan richting de Ericalaan. Dit in verband met drukte, met name bij het halen.

Buitenschoolse opvang
Vanaf maandag gaat de Buitenschoolse Opvang van Beertje Puk ook weer met reguliere tijden werken. Dat is vanaf 15:00 uur. In overleg met de leiding van Beertje Puk, kunnen zij de opvang verzorgen die kan aansluiten op onze schooltijden. Kosten zijn voor ouders . Is dit voor u van toepassing, neem dan zelf contact op met de planning van Beertje Puk, ze zijn van onze schooltijden op de hoogte.

Tot slot wilen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de medewerking in deze tijd. Het geeft ons het vertrouwen dat we ook in deze nieuwe periode de richtlijnen op en rondom school kunnen volgen.

Deel deze pagina:

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.