Nieuws > Algemeen > Kennismaken in coronatijd

Kennismaken in coronatijd

Momenteel werken we op school anders dan we gewend zijn. Dit heeft te maken met de maatregelen in verband met het coronavirus. Het draaiboek, waarin staat hoe wij werken, vindt u op deze website. 

Deze aangepaste manier van werken heeft ook gevolgen voor de manier waarop geïnteresseerde ouders kennis kunnen maken op onze school. 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en hoeft uw kind nog niet direct voor- of na de zomervakantie te starten? In dat geval plannen we graag een afspraak voor een kennismaking en een rondleiding na de zomervakantie. U kunt al wel aangeven dat u geïnteresseerd bent in onze school door uw kind aan te melden via het aanmeldingsformulier op de website of door ons te bellen of te mailen. 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en is het wel de bedoeling dat uw kind voor- of direct na de zomervakantie start? Neem dan contact op met de schoolleiding op 0341 - 55 38 55 of p.vandenhoorn@stichtingproo.nl.

De aangepaste richtlijnen voor kennismaking, intake en inschrijng staan beschreven in dit document

 

Deel deze pagina:

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.