Nieuws > Algemeen > Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Dit jaar is het thema ‘Reis mee!’.

Op school is de Kinderboekenweek afgetrapt met een grote speurtocht in en om de school. In de groepen is ook extra aandacht voor
het lezen van kinderboeken.

Koopt u tijdens de Kinderboekenweek kinderboeken bij Riemer & Walinga of de Bruna, wees dan zuinig op uw bon! Met uw bon kunnen scholen kinderboeken aanschaffen voor de schoolbibliotheek. U kunt uw bonnen inleveren bij juf Marja van groep 1/2b.

Zoekt u inspiratie bij het kiezen van een kinderboek, kijk dan eens op de websites www.boekenzoeker.org of www.boekwijzer.com.

Deel deze pagina:

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.