Nieuws > Algemeen > Ouderpanel

Ouderpanel

Donderdagavond 31 januari zijn enkele ouders en teamleden bij elkaar gekomen om het samen te hebben over de school en schoolontwikkeling.

We hebben samen gekeken naar sterke en zwakke kanten van de school, mogelijke kansen en bedreigingen.

Er was zoveel te bespreken, dat dit ouderpanel een vervolg krijgt op dinsdag 5 maart om 13:00 uur. Uiteraard bent u van harte welkom om
aan te sluiten en met ons mee te denken!

Aandachtspunten nemen we mee in ons nieuwe schoolplan, waar we de komende vier jaar mee gaan werken.

Deel deze pagina:

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.