Blijf

op de

hoogte

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Studiedag team

Op donderdag 24 juni was de laatste studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag hebben we onder meer de onderwijsresultaten van het afgelopen schooljaar geanalyseerd.

Uit de analyse kwam naar voren dat op sommige vakgebieden, zoals spelling en rekenen, in de groepsgemiddelden nauwelijks sprake is van leervertraging.

We zien wel dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen lager zijn dan in voorgaande schooljaren.
Dit vakgebied zal komend schooljaar daarom extra aandacht krijgen.
Er zal ook aandacht zijn voor leesplezier en leesmotivatie.

We houden u volgend jaar via ’t Zwammetje op de hoogte van activiteiten op dit gebied.

Previous Article Doekoe actie
Next Article Afscheid juf Marja