Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Schooltijden

Hier vindt u informatie over de schooltijden en gymlessen.

In het schooljaar 2020-2021 kunnen we volop gebruik maken van de nieuwe ruimte in de school. Wát een verschil vergeleken met vorig schooljaar. Elke groep heeft nu zijn eigen lokaal.

Schooltijden vanaf volgend schooljaar
Onlangs is in de medezeggenschapsraad het continurooster besproken. Eerder dit jaar bleek al dat een grote meerderheid van het team vóór behoud van het continurooster was. Uit de peiling onder ouders stemden 13 ouders voor de oude tijden, een overgrote meerderheid van 118 ouders stemde voor behoud van het continurooster. Dit zijn overtuigende cijfers, we zullen ook met ingang van komend schooljaar dit continurooster blijven hanteren.
Uit de vragenlijst kwam ook naar voren dat er best veel ouders zijn die, wanneer de coronamaatregelen dat toelaten, zouden willen helpen in de middagpauze, bijvoorbeeld in de onderbouw. Volgend schooljaar zullen we kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren.

** I.v.m. het coronavirus gelden dit schooljaar voorlopig andere regels.

Dit zijn de regels van school:

• Kinderen mogen ’s ochtends vanaf 8:15 uur op school komen
• Ouders van groep 1/2 mogen tot 8:30 uur even mee de klas in.
• Ouders van groep 3 mogen in het begin van het jaar met hun kind mee naar de klas, tot 8:30 uur.
• Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen voor schooltijd even de school in om hun tas en fietssleutel weg te brengen, daarna gaan ze weer naar buiten.
• We bellen om 8:25 uur.

o Kinderen van groep 3 verzamelen bij de deur aan de voorzijde van de school.
o Kinderen van groep 4 verzamelen bij het hek midden op het plein.
o Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zelf naar binnen via de bovenbouwingang.

• Omdat het vol is in de school, willen we ouders van de hogere groepen vragen om niet mee de school in te gaan. Heeft u een belangrijke mededeling voor de leerkracht of wilt u graag iets vragen voor schooltijd dan kan dit uiteraard.
• We beginnen om 8:30 uur met de lessen.

De lestijden van onze school zijn: 
Groep 1 t/m 4
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Op woensdag van 8.30 - 12.15 uur
Op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Op woensdag van 8.30 - 12.15 uur

Wanneer moet je spullen meenemen:
Iedere dag: Eten en drinken voor in de ochtendpauze 

Voor de gymlessen: gymkleding en gymschoenen.

De gymtijden zijn voor het komend schooljaar als volgt: 

Maandag Triade, zaal 1  Door:
13:00 - 13:45 uur  Groep 5 Ismaël
13:45 - 14:30 uur Groep 6 Ismaël
Woensdag    
08:45 - 09:30 uur Groep 1/2 (speellokaal) Stijn
09:30 - 10:15 uur Groep 1/2 (speellokaal) Stijn
10:45 - 11:30 uur Groep 4 Stijn
11:30 - 12:15 uur Groep 3 Stijn
Vrijdag    
08:30 - 09:15 uur Groep 3 Stijn
09:30 - 10:15 uur Groep 4 Stijn
10:30 - 11:15 uur Groep 5 Stijn
11:15 - 12:00 uur Groep 6 Stijn
13:00 - 13:45 uur Groep 7/8 Stijn
13:45 - 14:30 uur Groep 7/8 Stijn


De gymlessen op vrijdag worden gegeven door vakleerkracht Stijn Sundermann.

De HVO- en GVO-lessen zijn altijd op donderdag.

  HVO GVO
08:45 - 09:30 uur Groep 8  
09:30 - 10:15 uur Groep 5  Groep 3/4
10:30 - 11:15 uur Groep 6  Groep 5/6
11:15 - 12:00 uur Groep 7  Groep 7/8
12:30 - 13:15 uur Groep 4  
13:55 - 14:00 uur Groep 4  

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.