Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Schooltijden

Hier vindt u informatie over de schooltijden en gymlessen maar ook over de nieuwe indeling van de school voor het huidige schooljaar.

We hebben onze school dit jaar iets anders ingedeeld dan vorig schooljaar. 
Het grootste verschil is het gebruik van de hal en de mediatheek. Groep 8 gebruikt ons ‘kleine lokaal’ als instructielokaal. Omdat dit voor 24 leerlingen erg krap is, maken ze daarnaast veel gebruik van de gang en de mediatheek om aan lessen te werken. Ook leerlingen uit andere groepen maken hier veelvuldig gebruik van.
Om te zorgen dat het gebouw toch opgeruimd en ruimtelijk oogt, hebben we in de vakantie verschillende kasten en materialen naar een externe opslag laten brengen. Daarnaast hebben we nagedacht over een aantal afspraken die helpen om alles in goede banen te leiden. Sommige regels zijn hetzelfde, andere zijn nét even anders:

• Kinderen mogen ’s ochtends vanaf 8:15 uur op school komen
• Ouders van groep 1/2 mogen tot 8:30 uur even mee de klas in.
• Ouders van groep 3 mogen in het begin van het jaar met hun kind mee naar de klas, tot 8:30 uur.
• Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen voor schooltijd even de school in om hun tas en fietssleutel weg te brengen, daarna gaan ze weer naar buiten.
• We bellen om 8:25 uur.

o Kinderen van groep 3 verzamelen bij de deur aan de voorzijde van de school.
o Kinderen van groep 4 verzamelen bij het hek midden op het plein.
o Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zelf naar binnen via de bovenbouwingang.

• Omdat het vol is in de school, willen we ouders van de hogere groepen vragen om niet mee de school in te gaan. Heeft u een belangrijke mededeling voor de leerkracht of wilt u graag iets vragen voor schooltijd dan kan dit uiteraard.
• We beginnen om 8:30 uur met de lessen.

De lestijden van onze school zijn: 
Groep 1 t/m 4
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Op woensdag van 8.30 - 12.15 uur
Op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Op woensdag van 8.30 - 12.15 uur

Wanneer moet je spullen meenemen:
Iedere dag: Eten en drinken voor in de ochtendpauze 

Voor de gymlessen: gymkleding en gymschoenen.

De gymtijden zijn voor het komend schooljaar als volgt: 

Maandag  Zaal 1  Zaal 2
10:30 - 11:15 uur  Groep 5-6  
11:15 - 12:00 uur  Groep 7  
13:00 - 13:45 uur  Groep 1-2  Groep 1-2
14:00 - 14:45 uur  Groep 3-4  Groep 3-4
Woensdag  Zaal 2                
11:30 - 12:15 uur

Groep 8

Vrijdag   Zaal 1                
08:30 - 09:15 uur   Groep 5/6                  
09:15 - 10:00 uur   Groep 3  
10:00 - 10:45 uur   Groep 4  
11:15 - 12:00 uur   Groep 7 & 8 in zaal 1 en 2  


De gymlessen op vrijdag worden gegeven door vakleerkracht Stijn Sundermann.

De HVO- en GVO-lessen zijn altijd op donderdag.

HVO   GVO  
08:45 - 09:30 uur Groep 7    
09:30 - 10:15 uur Groep 4    
10:30 - 11:15 uur Groep 3    
11:15 - 12:00 uur Groep 8    
13:00 - 13:45 uur Groep 5  13:00 - 13:45 uur  Groep 3/4/5
13:45 - 14:30 uur Groep 6  13:45 - 14:30 uur  Groep 6/7/8

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.